İşveren ve müşterilerinin yatırım projelerinin bütçesi içinde, zamanında ve en yüksek kalitede hayata geçirilmesi sırasında ihtiyaç duydukları en uygun tedarikçiler ve yüklenicilerin seçimi amacıyla ihale ve sözleşme imzalama süreçleri ile ilgili her türlü hizmeti sunmaktadır. Bu süreçlerin projelerin başarısında önemli ve anahtar bir aşama olduğunun bilinciyle, uzmanlarımız güncel yerel ve/veya uluslararası  standartları ve yöntemleri kullanarak aşağıda sıralanan konularda çalışmalar yapmaktadır 

Uzman kadro ve yeni nesil teknoloji ile üretilmiş hassas ölçüm cihazları ile ilgili standart ve yönetmeliklere uygun olarak ölçümler yaparak raporlama hizmetleri sunmaktayız

Sinyalizasyon Sistemleri ve Cihazları, Raylı Sistemlere ait hatlarda işletmenin kontrolü ve kazalara karşı korunma amacıyla kullanılır. Sinyal Sistemleri hatlara bağlı olmakla birlikte genel olarak 2 grupta değerlendirilir;

Anahat Sinyalizasyon Sistemleri (Hızlı Tren, Yolcu ve Yük Taşıma Sistemleri)
Toplu Taşım Sistemleri (Metro, HRS, Tramvay)
Demulaş Mühendislik, tecrübeli mühendis ve teknisyenleri ile tüm sinyal sistemlerini bizzat tesis edip işletme yapacak kaabiliyettedir.

   Demulaş Mühendislik uzman kadrosuyla, kentiçi ve şehirler arası raylı sistem projelerinde çözüm odaklı ve optimum çözümler ile müşterilerini yönlendirerek doğru çözümlerin kaliteli ve düşük maliyet ile tesis edilebilmesini sağlayabilmektedir. Personellerinize ve/veya sözleşmeniz kapsamında bulunan idare personellerine verilecek eğitimlerin verilmesi ve dökümante edilmesi hizmetlerini sunmaktadır.

Verimliliği sağlamak isteyen işletmeler üretim hatlarına ve makinalarına düzenli olarak bakım yapmalı ve ihtiyaç duyulan durumlarda yenileri ile değiştirmelidirler. Üretim tesisleri bunu optimum seviyede sağlamalı ve zamansız üretim/işletme aksamalarının önüne geçmelidir.
Demulaş Mühendislik olarak;
En son teknolji bakımlarla maksimum emre amadelik,
İşletmenizin iş ve teknik hedefleri doğrultusunda üretim verimliliği,
Bakım maliyetlerinde şeffaflık ve öngörülebilir bütçeler,
Optimum toplam sahip olma maliyeti (total cost of ownership),
Servis kontratlarında ve hizmetlerinde esneklik,
Fabrikanın çalışma ömrü boyunca uzun dönemli partnerlik
sunmaktayız.

Demulaş Mühendislik sektörde bir çok projede görev almış uzman kadrosuyla cer gücü sistemlerinin projelendirilmesi, simülasyon ve hesapların yapılarak saha uygulaması konusunda en optimum çözümleri sunmaktadır.

Tüm faaliyetlerin planlanması ve gerekli tüm hazırlıkların proje yönetim sürecine uygun şekilde takip edilmesi hizmeti sunulmaktadır. Proje tamamlandığında; faaliyetin yönetimi ile ilgili tüm işler, yetki ve sorumluluklar,  tarafımızdan eğitilmiş olan yerel personele devredilir.

Güvenlik ve haberleşmeyi sağlamak için satın alınacak bir alarm sistemi, güvenlik kamerası sistemi veya yangın ihbar sisteminin ne ölçüde güvenlik sağlayacağının tespit edilmesi ; güvenlik sistemi kurulacak yerin keşfinden başlanarak, sistem montaıj, eğitim ve güvenlik sistemleri kurulum sonrasında teknik servis destek hizmetlerinin tamamının göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Demulaş Mühendislik olarak bu alanda uzman kadromuzla müşterilerimize hizmet vermekteyiz.

Cer Gücü Besleme Sistemlerinin amacı trafo merkezlerinden araçlara (trenlere) elektrik enerjisini transfer etmektir. En yaygın olanı Katener Sistemleri olup iki ana kısımda değerlendirilirler;

Konvansiyonel Katener Sistemleri
Rijit Katener Sistemleri

Bunlara ek olrak kullanılan bir diğer sistem de 3. Ray Sistemi olup ülkemizde her üç sistem de kullanılmaktadır.

Demulaş Mühendislik, tecrübeli eleman kadrosuyla söz konusu sistemlerin her türlü tasarımını yaparak, bizzat tesis edip işletme yapacak kaabiliyettedir.