Tüm faaliyetlerin planlanması ve gerekli tüm hazırlıkların proje yönetim sürecine uygun şekilde takip edilmesi hizmeti sunulmaktadır. Proje tamamlandığında; faaliyetin yönetimi ile ilgili tüm işler, yetki ve sorumluluklar,  tarafımızdan eğitilmiş olan yerel personele devredilir.