Cer Gücü Besleme Sistemlerinin amacı trafo merkezlerinden araçlara (trenlere) elektrik enerjisini transfer etmektir. En yaygın olanı Katener Sistemleri olup iki ana kısımda değerlendirilirler;

Konvansiyonel Katener Sistemleri
Rijit Katener Sistemleri

Bunlara ek olrak kullanılan bir diğer sistem de 3. Ray Sistemi olup ülkemizde her üç sistem de kullanılmaktadır.

Demulaş Mühendislik, tecrübeli eleman kadrosuyla söz konusu sistemlerin her türlü tasarımını yaparak, bizzat tesis edip işletme yapacak kaabiliyettedir.