Sinyalizasyon Sistemleri ve Cihazları, Raylı Sistemlere ait hatlarda işletmenin kontrolü ve kazalara karşı korunma amacıyla kullanılır. Sinyal Sistemleri hatlara bağlı olmakla birlikte genel olarak 2 grupta değerlendirilir;

Anahat Sinyalizasyon Sistemleri (Hızlı Tren, Yolcu ve Yük Taşıma Sistemleri)
Toplu Taşım Sistemleri (Metro, HRS, Tramvay)
Demulaş Mühendislik, tecrübeli mühendis ve teknisyenleri ile tüm sinyal sistemlerini bizzat tesis edip işletme yapacak kaabiliyettedir.