İşveren ve müşterilerinin yatırım projelerinin bütçesi içinde, zamanında ve en yüksek kalitede hayata geçirilmesi sırasında ihtiyaç duydukları en uygun tedarikçiler ve yüklenicilerin seçimi amacıyla ihale ve sözleşme imzalama süreçleri ile ilgili her türlü hizmeti sunmaktadır. Bu süreçlerin projelerin başarısında önemli ve anahtar bir aşama olduğunun bilinciyle, uzmanlarımız güncel yerel ve/veya uluslararası  standartları ve yöntemleri kullanarak aşağıda sıralanan konularda çalışmalar yapmaktadır